در این جشنواره استاد بهمن عبدی، علیرضا پاکدل (نفر دوم دومین دوسالانه) و سامان ترابی (نفر دوم سومین دوسالانه) اعضای ایرانی هیات داوران را تشکیل می دهند.

به زودی دو داور خارجی نیز معرفی خواهند شد.