کارتون سیران جفرلی از آذربایجان درباره کتاب

سیرا جفرلی رییس سایت کارتون نت ورک سنتر از آذربایجان است که آخرین اثرش با موضوع کتاب را با هم می بینیم.
سیران بیش از چهل سال است که کارتون کار می کند و تا به حال جشنواره های زیادی در کشورش برگزار کرده است. او بیش از ۵۰ جایزه بین المللی در کارنامه اش دارد. سبک و سیاق او کاملا ساده و بی پیرایه است و از آن دسته کارتونیست هایی است که می توان گفت مسیر خودش را پیدا کرده و به سبک و سیاقی مشخص رسیده است.
آثار او از ملاحت بالایی برخوردار است.