دوسالانه بین المللی کارتون کتاب به همت نهاد كتابخانه های عمومی كشور برگزار می شود.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان زرتشت غربی، کوچه شهید نوری، نبش کوچه شهید طباطبایی رفیعی، پلاک 18،
معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

تلفن: 02188951493

www.iranpl.ir