داوران پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب:

داوران ایرانی:

سید مسعود شجاعی طباطبایی

 

علیرضا ذاکری

 

سجاد رافعی

 

عارف نیازی

داوران خارجی:

آرس (آريستيد استبان ارناندس گررو) از کوبا

 

نیکلا لیستس از کرواسی

 

دالسیو ماچادو از برزیل